symbol
NAŠE SLUŽBY

BRÚSENIE BETÓNU

Brúsenie betónu a betónových podkladov sa využíva na prípravu povrchov pred kladením podlahových krytín. Pomocou brúsnych kotúčov odstraňujeme a vyhladzujeme nezrovnalosti a odstraňujeme staré nátery a lepidlá.

VÝHODY BRÚSENIA BETÓNU

Dekoratívny, vysoko lesklý povrch - Stredne lesklý povrch - Povrch s nízkym leskom

BRÚSENIE BETÓNU
A BETÓNOVÝCH PODLÁH

Podlahy brúsime na hrubo, alebo na jemno až do vysokého stupňa lesku podľa Vašich požiadaviek. Brúsenie betónu a betónových podláh zvyšuje odolnosť a predlžuje životnosť podláh. Zaoberáme sa technológiou ktorá dokáže radikálne zmeniť kvalitu a vzhľad nových i starých betónových podláh. Vie mechanickým brúsením, leštením a chemickým ošetrením zjemniť už pevný povrch betónu a povýšiť tak prakticky akýkoľvek povrch na úplne novú kvalitatívnu, funkčnú aj estetickú úroveň. Využíva k tomu rôzne špecifické postupy a prostriedky, vďaka ktorým vyhovie ľubovoľnej požiadavke na úpravu povrchu - z hľadiska estetiky, rovnosti podlahovej plochy, lesku alebo ceny.

BRÚSIME
RÔZNE TYPY PODLÁH

  • brúsenie betónu
  • leštenie betónu
  • brúsenie asfaltobetónu
  • brúsenie priemyselných podláh
  • leštenie priemyselných podláh
  • leštenie priemyselných podláh
  • brúsenie podláh podľa vašich požiadaviek